Ieder jaar wordt de prins(es)   plechtig aangesteld door het Koninklijk Karnavalcomité vzw en een vertegenwoordiger van het stadsbestuur in CC Belgica. Normaal gezien gaat dit door de eerste zaterdag NA aswoensdag, de dag voor de stoet. Dit op een ludieke wijze met de hulp van de nog actieve prinsen.
We starten om 19u00 en normaal is deze voorstelling gedaan om 20u30.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.