1. Voor ALLE groepen, deelnemers: neem de reglementen eens door !! vzwstat&regl202106V4.7
 2. Gemeentelijke Praalwagens-Ontwerp machtiging praalwagens. Indienen VOOR 10 januari 2022 bij het secretariaat ( secretariaat@dendermonde.be ). Lees tevens de Veiligheidsvoorschriften carnavalswagens.
 3. Erelid worden: bij voorkeur gebruik de  e-inschrijving of eventueel deze inschrijving op papier:   ereleden .
 4. Prins(es) verkiezing: bij voorkeur gebruik de  e-inschrijving  of eventueel de papieren versie uit de reglementen vzwstat&regl202106V4.7 . De verkiezing is altijd de laatste zaterdag van de maand januari.
 5. Jeugdverkiezing: bij voorkeur gebruik de e-inschrijving  of eventueel een van de papieren versies inschrijvjeugdvrk (odt), inschrijvjeugdvrk (doc) , inschrijvjeugdvrk (pdf).
 6. Plaats reservatie aanstelling: bij voorkeur gebruik de  plaatsreservatie on line  eventueel een van de papieren versies  Insaanstelw (odt), Insaanstelw (doc), Insaanstelw (pdf) . De aanstelling is  GRATIS toegankelijk de zaterdag NA aswoensdag.
 7. Tribuneplaats op de markt: bij voorkeur gebruik de plaatsreservatie on line   eventueel een van de papieren versies: Instribunew (odt), Instribunew (doc), Instribunew (pdf). GRATIS toegankelijk de zondag NA aswoensdag
 8. Reclamestoet: gebruik bij voorkeur de e-inschrijving  eventueel een van de papieren versies PUBLUIT (odt), PUBLUIT (doc), PUBLUIT (pdf).
 9. Reclamestoet: instructies   info_opstelling reclamestoet   &  deelnamebewijs.
 10. Inschrijving KV: bij voorkeur gebruik de  e-inschrijving of gebruik een van de papieren versies  INLKVenMUZ (odt), INLKVenMUZ (doc), INLKVenMUZ (pdf). Voor groepen NIET aangesloten bij het Dendermonds KarnavalVerbond.
 11. Inschrijving DKV (enkel dkv): bij voorkeur gebruik de e-inschrijving  of gebruik een van de papieren versies  INLDKV (odt), INLDKV (doc), INLDKV_new (pdf) . Je kan deze pdf invullen/terugsturen. Groepen aangesloten bij het Dendermonds KarnavalVerbond.
 12. Inschrijving muziekmaatschap.:  bij voorkeur gebruik de e-inschrijving  of gebruik een van de papieren versies INLKVenMUZ (odt), INLKVenMUZ (doc), INLKVenMUZ (pdf).
 13. Toetreden bij het KcD-vzw: bij voorkeur gebruik de  e-inschrijving   of gebruik het blad voorzien in het reglement vzwstat&regl202106V4.7 (papier).
 14. Starten met een nieuwe groep: gebruik het blad dat voorzien is in het reglement vzwstat&regl202106V4.7 (papier)  .
 15. Ik wens de nieuwsbrief te  ontvangen. (GRATIS).
 16. Boek/orden bestellen: bij voorkeur gebruik de e-inschrijving of gebruik de KcD_boekbestellen_papier versie (pdf) [invullen mogelijk]