1. Voor ALLE groepen, deelnemers: neem de reglementen eens door !! statuten en reglementen
 2. Gemeentelijke Praalwagens-Ontwerp machtiging praalwagens. Indienen VOOR 10 januari 2024 bij het secretariaat ( secretariaat@dendermonde.be ). Lees tevens de Veiligheidsvoorschriften carnavalswagens.
 3. Erelid worden: bij voorkeur gebruik de  e-inschrijving of eventueel deze inschrijving op papier: ERELEDEN .
 4. Prins(es) verkiezing 2025: bij voorkeur gebruik de  e-inschrijving  of eventueel de papieren versie uit de reglementen  . De verkiezing is altijd de laatste zaterdag van de maand januari.
 5. Jeugdverkiezing 2025: bij voorkeur gebruik de e-inschrijving  of eventueel een van de papieren versies inschrijvjeugdvrk_KKcD  (odt)  ,inschrijvjeugdvrk_KKcD  (pdf).
 6. Plaats reservatie aanstelling: bij voorkeur gebruik de  plaatsreservatie on line  eventueel een van de papieren versies  Insaanstelw (odt) ,  Insaanstelw (pdf) . De aanstelling is  GRATIS toegankelijk de zaterdag NA aswoensdag.
 7. Tribuneplaats op de markt: bij voorkeur gebruik de plaatsreservatie on line   eventueel een van de papieren versies:   Instribunew (pdf). GRATIS toegankelijk de zondag NA aswoensdag
 8. Reclamestoet: inschrijvingen voor 2024 zijn afgesloten gebruik bij voorkeur de e-inschrijving  eventueel een van de papieren versies (odt)  PUBLUIT  (odt)  of  PUBLUIT  (pdf).
 9. Reclamestoet: instructies   info_opstelling reclamestoet   &  deelnamebewijs.
 10. Inschrijving KV: bij voorkeur gebruik de  e-inschrijving of gebruik een van de papieren versies  KKcD_INLKVenMUZ  (odt),   KKcD_INLKVenMUZ (pdf). Voor groepen NIET aangesloten bij het Dendermonds KarnavalVerbond.
 11. Inschrijving DKV (enkel dkv): bij voorkeur gebruik de e-inschrijving  of gebruik een van de papieren versies  KKcD_INLDKV_new (odt), KKcD_INLDKV_new (pdf) . Je kan deze pdf invullen/terugsturen. Groepen aangesloten bij het Dendermonds KarnavalVerbond.
 12. Inschrijving muziekmaatschap.:  bij voorkeur gebruik de e-inschrijving  of gebruik een van de papieren versies KKcD_INLKVenMUZ (odt),KKcD_INLKVenMUZ  (pdf).
 13. Toetreden bij het  KKcD-vzw: bij voorkeur gebruik de  e-inschrijving  https://usercontent.one/wp/www.carnavaldendermonde.be/wp-content/uploads/2024/02/Statuten-en-reglementen-KKcD-vzw-versie-31-1-2024.pdf
 14. Starten met een nieuwe groep: neem contact op met KKcD-vzw via KKCD9200@gmail.com en lees de reglementen https://usercontent.one/wp/www.carnavaldendermonde.be/wp-content/uploads/2024/02/Statuten-en-reglementen-KKcD-vzw-versie-31-1-2024.pdf
 15. Ik wens de nieuwsbrief te  ontvangen. (GRATIS).
 16. Boek/orden bestellen: bij voorkeur gebruik de e-inschrijving of gebruik  KKcD_boekbestellen   de  papier versie (pdf) [invullen mogelijk]

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.