Vroeger

Carnaval van vroeger… Weet u het toch nog… En wie was dat nu weer?!

Vandaag

Carnaval Dendermonde. Carnaval in de stad Dendermonde wordt reeds van oudsher gevierd. Een bewijs daarvan is dat wij een “verbod tot carnaval vieren” aantreffen daterend uit 1678! Uit overleveringen leerden wij dat het toendertijd in de straten wemelde van allerlei vermomden en gemaskerden die de zeden en gewoonten van die periode hekelden.
In de 18e eeuw was er telkenjare ook een viering, en ook in de 19e eeuw werd net als elders carnaval gevierd. Het bleef in die tijd echter beperkt tot een aantal door de overheid toegelaten bals, waar de gemaskerden zich konden vermaken. Er was ook een vastgestelde “carnavalszondag” waarop de carnavalsminnende stadsgenoten zich konden vermaken als zij zich maar hielden aan het groot aantal door het stadsbestuur opgelegde beperkingen. Tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog zou jaarlijks een viering plaatsvinden.

Sedert 1924 werd dan opnieuw toelating verleend tot het vieren van carnaval, zij het nog onder strikte voorwaarden. De Tweede Wereldoorlog zorgde weer voor een onderbreking van een aantal jaren.

Vanaf 1949 kende carnaval in Dendermonde een ommekeer. Na een ‘slijtperiode’ wordt alvast een feestcomiteit opgericht dat zou werken onder voorzitterschap van Olivier Broeckaert.

Dit comiteit kon telkenjare zorgen voor een prachtig carnavalsweekend, inclusief een stoet met Dendermondse groepen en zelfs verenigingen van ver buiten de stadsgrenzen. Vanaf 1955 wordt zelfs een Prins Carnaval verkozen. Een traditie die tot op heden nog telkenmale plaatsgrijpt. In 1960 verkiest men de eerste Keizer Carnaval.

Carnaval in het jaar ….

De zestiger jaren worden gekenmerkt door de Nederlandse inbreng. Interesse van plaatselijke groepen blijft uit en enkele kleinere groepen carnavalisten vinden het interessanter om gewoon te gaan paraderen als een soort ‘Voil Jeannet’. Het was de tijd van de zwaaiende kieken- en konijnenpoten en van de stinkende beenderen die werden meegesleept. Groepen en showkorpsen uit Nederland fleuren de stoeten op.

Gelukkig kon het comité rekenen op een “werkpaard” als Guillaume Pets die als secretaris en duivel-doet-al alles in goede banen leidde. Hij was ook de uitgelezen bemiddelaar tussen stadsbestuur en comiteit. Na zijn plotseling overlijden werd de handschoen in 1970 opgenomen door Roger Dierickx.


In de zeventiger jaren werd een grondige bestuurswissel ingevoerd en is er opnieuw deelname van Dendermondse groepen. De fusie met de deelgemeenten Appels en Sint-Gillis bleek voor velen een bron van inspiratie! 1975 kondigde zich minder gunstig aan. Het stadsbestuur had blijkbaar minder oog voor de carnavalsviering en spitste zich vooral toe op de Ommegang van het Ros Beiaard. Toch wrong het comité met o.a. Luc Tecqmenne zich door alle bochten en alles verliep op een correcte en perfecte manier. In 1977 zou comitévoorzitter Luc Tecqmenne zelfs de fel begeerde persprijs (uitgereikt door de Dendermondse Perskring) in ontvangst nemen.


Eind de zeventiger jaren waren er echter enige strubbelingen binnen het comité en de VVV (Vereniging voor Vreemdelingenverkeer – thans Dienst Stadspromotie) werd verzocht om de organisatie op zich te nemen.

Twee jaar was de organisatie in handen van de VVV en in 1981 werd een voorlopig comité opgericht waarin vooral oud-Prinsen Carnaval zetelden. In 1982 nam Willy Ophalvens de verantwoordelijkheid op en werd voorzitter van het Karnavalcomitee Dendermonde. Een taak die hij thans nog uitoefent.

Carnaval kreeg sedertdien andere vormen. Dendermondse groepen kregen meer inzicht in het bouwen van wagens en gingen ook nauwer samenwerken. Een bewijs daarvan is de stoeten die telkenjare door de Dendermondse straten trekken. Het ‘showelement’ overtreft zelfs het carnavaleske… Plaatselijke toestanden, alsook provinciale en nationale gebeurtenissen worden gehekeld op zeer verfijnde en carnavaleske wijze. Wij mogen zelfs stellen dat de afwezigen tijdens de cavalcades zeker ongelijk hebben!

Op het einde van 1989 is het comité van een feitelijke vereniging naar een vzw overgegaan.

Morgen

Dit stuk is voortdurend in voorbereiding …

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.