Het comité laat ieder jaar een affiche maken betreffende carnaval. Hier zijn enkele oude affiches te bekijken.
Wie zich geroepen acht om een affiche te ontwerpen mag dit altijd doen en doorsturen. Uiterste datum is eind september.

De jaren 1930 1959