Het boek

Enkele beeldjes genomen op 21 september 2021

Met Burgemeester Piet Buyse

En de gehuldigde Koninklijke verenigingen die dag van Dendermonde.