Je kan je hier inschrijven voor de reclamestoet. De factuur/ bewijs van deelname zal naar het opgegeven email adres worden verstuurd, of worden afgegeven bij de vorming van de stoet, nadat we het bedrag op de rekening hebben ontvangen.
Instructies voor de reclamestoet kan je hier info_opstelling reclamestoet vinden.
Bankrekening: IBAN: BE66 9546 0158 4143    BIC: CTBKBEBX  op naam van Koninklijk Karnavalcomitee Dendemonde vzw.
Uw factuur is tevens het bewijs van deelname.

This form is disabled.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.