Als je erelid wil worden van het Koninklijk Karnavalcomitee Dendermonde VZW, stort dan €30,00 (per persoon) op rekening van het comité :
IBAN: BE66 9546 0158 4143
BIC: CTBKBEBX

Voordelen als erelid

Ereleden zijn voor een periode van één jaar erelid van het comité. Deze periode gaat van 1 november tot 31 oktober van het jaar erop. Door eenvoudige storting van €30,00 kan de periode verlengd worden.

  • Gratis toegang tot het verkiezingsbal (er is geen stemrecht verbonden aan deze ingangskaart)
  • Gratis toegang tot de Aanstelling van de Prins
  • Gratis jaarorde
  • Ereplaats op de verschillende activiteiten ingericht door het Comité