Hartelijke dank voor uw bestelling.
Je kan je bestelling betalen op het banknummer van het KKcD-vzw IBAN: BE66 9546 0158 4143
BIC: CTBKBEBX vermeld tevens je naam en voornaam.
Alle velden invullen !