• Het bestuursorgaan:
  • Voorzitter : Tim Ophalvens
  • Ondervoorzitter : Kevin Meert
  • Secretaris : Sarah Claessens
  • Penningmeester : Shana Heyvaert
  • Commissaris / PR: Gunter De Bondt
 • Leden vd algemene vergadering:
  • Kurt Van Ransbeeck
  • Albert Heyvaert
  • Roby De Landtsheer
  • Bosman Kurt
  • Jens Van Den Heuvel

Koninklijk Karnavalcomitee Dendermonde VZW is een vereniging zonder winstoogmerk waarvan de statuten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van november 1989 (16493/89), en verder aangepast in augustus 1995, augustus 1997, oktober 1998, augustus 2000, juni 2003, juni 2004. De statuten werden aangepast van de wet (WVV) en goedgekeurd door de algemene vergadering van 2 oktober 2019.

Nieuwe medewerkers zijn altijd welkom!

Wij maken Carnaval Dendermonde elk jaar opnieuw een plezier om mee te maken en hopen dat wij u dit jaar ook mogen begroeten !

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.