• Het bestuursorgaan:
  • Voorzitter : Willy Ophalvens
  • Ondervoorzitter : Alfons Cooreman
  • Secretaris : Paul Van Damme
  • Albert Heyvaert
  • Jempi Verhofstadt
 • Leden vd algemene vergadering:
  • Luc De Jonghe
  • Kurt Van Ransbeeck
  • Martina De Naer
  • Luc Achtergael
  • Tim Ophalvens
  • Maryse Callaert
  • Bosman Kurt
  • Jens Van Den Heuvel (aspirant)

Koninklijk Karnavalcomitee Dendermonde VZW is een vereniging zonder winstoogmerk waarvan de statuten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van november 1989 (16493/89), en verder aangepast in augustus 1995, augustus 1997, oktober 1998, augustus 2000, juni 2003, juni 2004. De statuten werden aangepast van de wet (WVV) en goedgekeurd door de algemene vergadering van 2 oktober 2019.

Nieuwe medewerkers zijn altijd welkom!

Wij maken Carnaval Dendermonde elk jaar opnieuw een plezier om mee te maken en hopen dat wij u dit jaar ook mogen begroeten !