Voorwaarde/aanvraag tot toetreding tot het Comité.
Uittreksel van het reglement (volledig reglement kan je ook vinden op deze site)

Iedereen die in het comité wenst opgenomen te worden, zal vooraf een proefperiode van min. één (1) jaar moeten doormaken. Deze periode stopt met het verkiezingsbal (verkiezing Prins(es) of Keizer Carnaval). De einddatum zal de kandidaat bekend worden gemaakt op het moment dat hij zijn periode start.

Voorwaarden:
$08.01.00 De kandidaat gaat akkoord met de proefperiode van min. één jaar.
$08.02.00 De kandidaat neemt deel aan alle carnaval-activiteiten waaraan het comité deelneemt.
$08.03.00 De kandidaat zal meehelpen aan de omhalingen welke gehouden worden om de Cavalcade te bekostigen.
$08.04.00 De kandidaat zal ALLE vergaderingen bijwonen van het comité. Indien hij afwezig zal zijn, zal hij het comité op de hoogte brengen van zijn afwezigheid. Drie maal afwezig zijn zonder verwittigen betekent ontslag.
$08.05.00 De kandidaat zal met het comité alle bals bezoeken.
$08.06.00 De kandidaat zal alle zaken besproken in de vergadering van het comité niet verder met derden bespreken.
$08.07.00 De kandidaat zal meehelpen aan alle werkzaamheden georganiseerd door het comité (organiseren en meewerken op bals)
$08.08.00 De zaken gekregen van het comité blijven eigendom van het comité. Bij latere ontslagname uit het comité verbindt de kandidaat er zich toe al de verkregen zaken terug in te leveren bij het comité.
$08.09.00 Door ondertekening van dit document, verklaart de kandidaat zich ONVOORWAARDELIJK AKKOORD met alle voorwaarden.

Alle velden moeten ingevuld zijn!!!

Door dit blad in te vullen bent U kandidaat voor toetreding bij het Koninklijk Karnavalcomitee Dendermonde VZW. Uw aanvraag zal worden besproken met de andere leden van het comité waarna u zal op de hoogte gebracht worden van de beslissing van het comité voor de al dan niet aanvaarding.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.